Eco Edition

LOGO_Eco Edition_ TRANSPARENT (1)

"OnlineChallenge - Eco Edition" je druhým ročníkem úspěšného projektu OnlineChallenge, který vznikl na základě aktuální situace přísných nařízení v březnu 2020. A tak otevíráme další ročník OnlineChallenge - která nabízí nejen digitální mezinárodní zážitek, ale uvědomění si sám sebe, svého chování vůči přírodě a stop, které v ní zanecháváme.
Projekt jsme stvořili s myšlenkou zapojit mladé lidi do šíření obohacujících vědomostí a poznatků o uvědomělém životního stylu.

“OnlineChallenge – Eco Edition” si klade za cíl rozvoj mediální gramotnosti a poznání digitálního světa s tématikou ekologického a udržitelného životního stylu. Účastníci si rozvinou znalosti v oblasti výroby a používání ekologických domácích, kosmetických, ale i praktických prostředků a pomůcek.
Cílem projektu je zpřístupnit odborné informace a praktické rady pro každého z účastníků.
V nabídce jsou praktické workshopy a společná tvorba v česko-německém online prostředí.
Základ projektu tvoří propojení účastníků, jejich participace a aktivní zapojení do tvorby. V malých skupinkách prožijí stmelení a vzájemnou inspiraci

Klíčové pilíře projektu:

Integrace

Za první důležitý aspekt při zahájení online setkání považujeme integraci účastníků a naladění skupiny na projekt.
Formou týmových úkolů a interaktivních cvičení v různých online aplikacích se účastníci v rámci skupinky vzájemně seznámí a poznají.

Česko-německé prostředí

Vzhledem k tlumočení veškerých online seminářů se nabízí možnosti mít audio svého mateřského jazyka nebo si zvolit jazyk cizí a díky tomu se jemu učit, naslouchat ho. Metodou jazykové animace, která nesmí chybět na žádném mezinárodním setkání, představujeme oba jazyky zábavnou a hravou formou. Díky těmto aktivitám se účastníci cítí lépe a překonají první ostych a bariéry.

Tématická odbornost

Zaměříme se na ekologický a udržitelný životní styl. Nabídneme jak kvalitní zdroje informací, tak řadu online seminářů, které svou interaktivní formou zaručují nejen informovanost, ale také zapojení všech zúčastněných.
Ekologická výroba, zdroje energie a jejich spotřeba. 

Dopad

Otevřenou formou vybízíme k participaci a spoluúčasti na mezinárodním projektu, který vnese napříč Českou republikou a Německem možnosti propojení.
Chceme být viděni jako tvořivá skupina lidí, co jen nečeká na další nařízení vlády, ale která si bere z výměny zkušeností bohaté poznatky a aplikuje je dál. Online formát má mnoho výhod, pojďme je společně objevovat a inspirovat se navzájem.

 

Průběh projektu:

Přihlašování
do 10.3.2021

Jsi mladý člověk ve věku 13-26 let?
Prahneš po poznání nových lidí z česko-německého prostředí a chceš oprášit své znalosti v němčině, nebo s němčinou teprve začít? Neboť všechny online setkání jsou tlumočeny a při realizaci je vám k dispozici i česko-německá překladatelka.

Chceš získat nové vědomosti o tématech, jak se dá žít v souladu s přírodou a zároveň se naučit pracovat s moderními programy a aplikacemi v digitálních formátech?
Zažít spoustu zábavy a kreativně tvořit s důrazem na udržitelnost?
Jdeš do toho?

Prezentujeme 3 workshopy zaměřené na ekologickou tvorbu v souladu s přírodou. Shlédni videa workshopových vedoucích a nech se inspirovat jejich tvorbou.

Každý níže uvedený termín workshopu se uskuteční v časovém rozmezí 17:45-20:00.

WORKSHOP:
Dřevo & Les / Holz & Wald
(Martin)

Termíny 1: 18.3. + 30.3. + 15.4.

Termíny 2: 6.5. + 13.5. + 20.5

WORKSHOP:
Drogerie & Působení / Drogerie & Wirkung
(Terka)

Termíny 1: 25.3. + 7.4. + 8.4.

Termíny 2: 7.4. + 21.4. + 22.4.

WORKSHOP:
Strava & Pohyb / Ernährung & Bewegung
(Bernadette)

Termíny 1: 23.3. + 13.4. + 4.5.

Termíny 2: 20.4. + 11.5. + 18.5. 

Pošli nám vyplněný formulář a nezávazně se zaregistruj. Chceme vyhovět většině a tak nabízíme systém hlasování. Zaklikni termíny, které ti nejlépe vyhovují. My poté vybereme ty nejžádanější. Po uzavření přihlašování ti zašleme vybraný termín a potvrzení o tvém přihlášení do projektu.

Účast je zcela zdarma!

I když jde o virtuální svět, počet míst je omezen, takže kdo dřív klikne … 🙂

 

Zahajovácí setkání pro všechny
11.3.2021 od 18:00 hod
registrace do 10.3.2021

Přijmi naše pozvání na zahajovací online setkání.
Setkání je určeno jak pro již přihlášené, tak také pro zvědavce, kteří chtějí nahlédnout do česko-německého online světa jen tak nezávazně. Sejdeme se ve celé parádě s týmem OnlineChallenge, se všemi vedocími workshopů, tlumočníky i techniky.
Dozvíš se více o celém projektu a nebudou chybět ani jazykové animace.
Po následném přihlášení ti zašleme v den zahájení link na připojení se.
Znalost němčiny není podmínkou, setkání je tlumočeno do češtiny.

Online workshopy
12.3.-30.5.2021

Projektová náplň je realizována tzv. workshopovými online setkání.
Jeden workshop = 3x online setkání v délce 2-3 hodin s přestávkami
v časovém rozmezí 2-3 měsíců (březen-květen 2021).
Workshopová online setkání jsou koncipována na tři části:
V první části má skupinka prostor se mezi sebou seznámit za pomoci online jazykových animací a teambuildingových aktivit. Druhá část je vstupní interaktivní teoretická přednáška pro úvod do tématu, kterou vede přímo workshopový vedoucí. Třetí část je praktická, kdy společně s odborným vedoucím tvoříte vlastní produkty. Součástí každého setkání jsou pracovní listy, které obsahují veškeré informace o průběhu setkání i seznam všech potřeb a materiálů. (V případě neobvyklých materiálů - zašleme poštou, přímo k tobě domů).
Všechny online setkání jsou tlumočeny a veškerý materiál a podklady jsou dostupné v obou jazycích. Po celou dobu projektu je vám k dispozici jazyková podpora.

2.Česko-německá OnlineKonference

Vrcholem projektu OnlineChallenge je moderovaná oficiální online prezentace vašich výsledků. Pokud to situace dovolí, rádi bychom uspořádali po ukončení projektu v létě 2021 konferenci s osobním setkáním všech zúčastněných. (Termín a program bude ještě upřesněn).

Reflexe a vyhodnocení

Konečnou fází projektu je celkové vyhodnocení v česko-německých skupinách. Na závěr reflektujeme průběh spolupráce a dosažení skupinových, ale i individuálních cílů každého člena.

Přesunout se na začátek