Náš projekt

Logo_OnlineChallenge_transparent

Digitalizace a sociální média patří neoddělitelně k našemu každodennímu životu a zvláště pro mladé lidi představují jednu velkou část jejich světa. Ještě intenzivněji pronikl online svět do našich životů v době uzavřených hranic. A právě v této době vznikla myšlenka se setkávat alespoň v rámci naší OnlineChallenge, když už to není možné osobně.

Cílem OnlineChallenge je poskytnout mládeži interaktivní prostor, aby měla možnost se aktivně a zábavnou formou zapojit a podílet se na utváření online světa. Autorky a autoři dostanou příležitost vytvořit vlastní projekty, při kterých se dozví o nových technologiích a vyzkouší si aktivní práci s médii za účelem rozvinutí kompetencí v tomto oboru. To vše proběhne za podpory odborníků, kteří se individuálně postarají o každý tým. Spolupráce v mezinárodních týmech podporuje mimo jiné i rozvoj tzv. soft-skills a procvičení si cizích jazyků.

 

Klíčové cíle projektu:

navázat přeshraniční kontakty a přátelství mezi účastníky

podpořit aktivní, flexibilní a kritický přístup k digitálním technologiím

zpřístupnit adekvátní informace a zdroje v dané tématice za podpory odborníků

rozvíjet mediální gramotnost, prezentační dovednosti a komunikační schopnosti

zdokonalit znalosti cizích jazyků, především němčina a čeština


Průběh projektu:

Přihlašování

Jsi mladý člověk ve věku 13-26 let?
Prahneš po poznání nových lidí z česko-německého prostředí a chceš oprášit své znalosti v němčině?
Chceš získat nové vědomosti a naučit se pracovat s různými programy a aplikacemi v digitálních formátech?
Zažít spoustu zábavy a kreativně tvořit?
Jdeš do toho?
Tak vyplň náš formulář a přihlas se do projektu OnlineChallenge.
Účast je zcela zdarma!
I když jde o virtuální svět, počet míst je omezen, takže kdo dřív klikne ... 🙂

Tvoření projektových skupin

Na základě přihlášek utvoříme pracovní skupiny. Podle zvoleného tématu budete společně pracovat na digitálním projektu a budete mít k dispozici odborného trenéra.

Projektová práce

Hlavní části OnlineChallenge je projektová práce. V tomto období se konají online schůzky ve virtuálním prostředí (ca. 1-2h/týdně). V projektové skupině konzultujete kroky vašeho projektu, určíte si role a promýšlíte úkony. Odborný trenér vás celou dobu provádí tématem a poskytuje vám potřebné zdroje. Účastníte se online seminářů, kde vám technický mentor představí digitální programy a aplikace. Sami si zvolíte formu prezentace vašeho tématu a jeho náročnost na zpracování. Na základě potřeby jsou online schůzky tlumočeny a při realizaci je vám k dispozici i česko-německý překladatel.

Prezentace
Česko-německá online konference

Vrcholem projektu OnlineChallenge je moderovaná oficiální online prezentace vašich výsledků na Česko-německé online konferenci.

Reflexe a vyhodnocení

Konečnou fází projektové práce je celkové vyhodnocení v česko-německých skupinách. Na závěr reflektujeme průběh spolupráce a dosažení skupinových, ale i individuálních cílů každého člena.

Projekt
OnlineChallenge 2020 se koná s finanční podporou
Česko-německého fondu budoucnosti, Tandemu a
Shomáždění německých spolku v České republice. Děkujeme!

Přesunout se na začátek