Náš projekt

Logo_OnlineChallenge_transparent

Digitalizace a sociální média patří neoddělitelně k našemu každodennímu životu a zvláště pro mladé lidi představují jednu velkou část jejich světa. Ještě intenzivněji pronikl online svět do našich životů v době uzavřených hranic. A právě v této době vznikla myšlenka se setkávat alespoň v rámci naší Online Challenge, když už to není možné osobně.

Cílem Online Challenge je poskytnout mládeži interaktivní prostor, aby měla možnost se aktivně a zábavnou formou zapojit a podílet se na utváření online světa. Autorky a autoři dostanou příležitost vytvořit vlastní projekty, při kterých se dozví o nových technologiích a vyzkouší si aktivní práci s médii za účelem rozvinutí kompetencí v tomto oboru. To vše proběhne za podpory odborníků, kteří se individuálně postarají o každý tým. Spolupráce v mezinárodních týmech podporuje mimo jiné i rozvoj tzv. soft-skills a procvičení si cizích jazyků.

 

Klíčové cíle projektu:

navázat přeshraniční kontakty a přátelství mezi účastníky

podpořit aktivní, flexibilní a kritický přístup k digitálním technologiím

zpřístupnit adekvátní informace a zdroje v dané tématice za podpory odborníků

rozvíjet mediální gramotnost, prezentační dovednosti a komunikační schopnosti

zdokonalit znalosti cizích jazyků, především němčina a čeština


Průběh projektu:

Přihlašování
do 30.5.2020

Jsi mladý člověk ve věku 13-26 let?
Prahneš po poznání nových lidí z česko-německého prostředí a chceš oprášit své znalosti v němčině?
Chceš získat nové vědomosti a naučit se pracovat s různými programy a aplikacemi v digitálních formách?
Zažít spoustu zábavy a kreativně tvořit?
Jdeš do toho?
Tak vyplň náš formulář a přihlas se do Online Challenge.
Účast je zcela zdarma!
I když jde o virtuální svět, počet míst je omezen, takže kdo dřív klikne ... 🙂

Tvoření pracovních skupin
1.7.-20.7. 2020

Na základě přihlášek utvoříme pracovní skupiny. Podle zvoleného tématu budete společně pracovat na digitálním projektu a budete mít k dispozici odborného kouče.

Projektová práce
20.7.-20.9.2020

Hlavní části Online Challenge je téměř 4 měsíční projektová práce. V tomto období se konají online schůzky ve virtuálním prostředí (ca. 2-4h/týdně). V projektové skupině konzultujete kroky vašeho projektu, určíte si role a promýšlíte úkony. Odborný kouč vás celou dobu provádí tématem a poskytuje vám potřebné zdroje. Účastníte se webinářů, kde vám technický mentor představí digitální programy a aplikace. Sami si zvolíte formu prezentace vašeho tématu a jeho náročnost na zpracování. Na základě potřeby jsou online schůzky tlumočeny a při realizaci je vám k dispozici i česko-německý překladatel.

Reflexe a vyhodnocení
20.9.-30.9.2020

Konečnou fází projektové práce je celkové vyhodnocení práce v česko-německých skupinách a představení si konečných výsledku navzájem s jinými skupinami. Na závěr reflektujeme průběh spolupráce a dosažení skupinových, ale i individuálních cílů každého člena.

Prezentace
1.Česko-německá Online Konference 9.10.2020

Vrcholem projektu Online Challenge je oficiální prezentace vašich výsledků.
Tato sekce je ještě ve fází příprav, ale můžete se těšit na hodnotné ceny!

Přesunout se na začátek