LandArt

Land Art_OnlineChallenge (1)-depositphotos-bgremover

"OnlineChallenge - LandArt" je třetím ročníkem úspěšného projektu OnlineChallenge, který vznikl na základě aktuální situace přísných nařízení v březnu 2020. Letos otevíráme další ročník OnlineChallenge - která nabízí nejen digitální mezinárodní zážitek, ale uvědomění si sám sebe, svého chování vůči přírodě a stop, které v ní zanecháváme.
Projekt jsme stvořili s myšlenkou zapojit mladé lidi do umělecké tvorby v přírodě.

“OnlineChallenge – LandArt” si klade za cíl rozvoj umělecké tvorby v přírodě propojený s mediální tvorbou. Zároveň umožňuje zprostředkování vnímání a obdivování možností krajiny z různých perspektiv.

Projekt je příležitostí k úzké spolupráci s landartovými umělci. Tímto klade obrovský důraz na aktivní mezinárodní participaci zúčastněných a kreativní tvoření v souladu s přírodou. Díky nesčetným možnostem digitálních médií chceme landartové umění zvěčnit a tímto i podpořit práci s různými přístroji a rozvinout mediální kompetence mladých lidí.

Společná tvorba v česko-německém online prostředí a malých uměleckých týmech umožní jejich participaci a aktivní zapojení do tvorby po boku landartových umělců. V malých skupinkách se zúčastnění lépe seznámí, budou mít společné zážitky, vzájemně se inspirují a společně “porostou” jako tým.

Klíčové pilíře projektu:

Integrace

Za první důležitý aspekt při zahájení online setkání považujeme integraci účastníků a naladění skupiny na projekt.

Formou týmových úkolů a interaktivních cvičení v různých online aplikacích se účastníci v rámci skupinky vzájemně seznámí a poznají.

Česko-německé prostředí

Vzhledem k tlumočení veškerých online seminářů se nabízí možnosti mít audio svého mateřského jazyka nebo si zvolit jazyk cizí a díky tomu se jemu učit, naslouchat ho. Metodou jazykové animace, která nesmí chybět na žádném mezinárodním setkání, představujeme oba jazyky zábavnou a hravou formou. Díky těmto aktivitám se účastníci cítí lépe a překonají první ostych a bariéry.

Tématická odbornost

Zaměříme se na přírodní umění tzv. LandArt. Zprostředkujeme úzkou spolupráci s landartovými umělci, čímž umožníme náhled do uměleckého světa přímo od zdroje. Pod vedením profesionálních mediálních pedagogů umožníme rozvoj digitální tvorby a práce s různými přístroji. Podpoříme kreativitu, svobodnou tvorbu a pobyt v přírodě.

Dopad

Otevřenou formou vybízíme k participaci a spoluúčasti na mezinárodním projektu, který vnese napříč Českou republikou a Německem možnosti propojení.
Chceme být viděni jako tvořivá skupina lidí, co jen nečeká na další nařízení vlády, ale která si bere z výměny zkušeností, bohaté poznatky a aplikuje je dál. Online formát má mnoho výhod, pojďme je společně objevovat a inspirovat se navzájem.

 

Průběh projektu:

Projekt má pět fází. Prvně se sejdou všichni účastníci, vedoucí projektu a landartoví umělci online, proběhne vzájemné seznámení se a bude představen průběh projektu. Poté se utvoří mezinárodní umělecké skupinky, které budou v doprovodu landartového umělce a mediálního pedagoga svobodně tvořit. Skupinky se setkají pro tvorbu prezenčně na třech krásných místech v přírodě v České republice a Německu (prodloužený víkend). Svou tvorbu zúčastnění zdigitalizují a závěrem představí na oficiální česko-německé online konferenci, na kterou je pozvaná i široká veřejnost. Projekt je ukončen reflexí s výhledem do budoucna a inovativním rozvojem vzájemné spolupráce napříč sousedními zeměmi.

1. FÁZE:

ONLINE SETKÁNÍ

Seznámení se s projektovým týmem a představení projektu

Termín:  dle domluvy

2. FÁZE:
ONLINE SETKÁNÍ
Tvorba malých skupinek a plánování prezenčního setkání

Termín : dle domluvy

3. FÁZE:
PREZENČNÍ SETKÁNÍ
LandArt tvorba s umělci a mediální zpracování

Termíny a místo: dle domluvy individuálně v období březen – říjen 2022 (3 noci)

Představujeme naše landartové umělce

Lenka Trčková

Lenka vyrůstala v rodině trempa v krásné a inspirující krajině Bílých Karpat – ve Valašských Kloboukách. Proto v její tvorbě velmi dominuje příroda a vztah k ní. Od mala byla tvůrčí bytůstkou, neustále potřebovala něco vyrábět a to ji vydrželo až do dospělosti. 

Její touha předávat zkušenosti a motivovat mladé lidi k tvorbě, ji přivedla na Masarykovu univerzitu, kde studuje Vizuální tvorbu a výtvarnou výchovu se zaměřením na vzdělávání. 

Přeje si, aby její život byl plný barev, kreativity a experimentů. A proč chce své znalosti předávat dál? “Protože každý člověk si přeje, aby tady po sobě něco zanechal, obrazy, fotografie zmizí, ale myšlenka, kterou někomu předáme, dovednost, kterou někoho naučíme, poputuje dál a se stane věčnou.” říká natěšená Lenka.

Více k její osobě a tvorbě zde

Jan Macek

Honza je krajinný umělec, propagátor stone balancingu a člen umělecké skupiny Zkamenělí. Pochází z Trutnova, kde také žije a tvoří. Od street artu plynule přešel k land artu. Na krajinném umění ho fascinuje krátká životnost děl, která mu lépe pomáhá přijmout pomíjivost všedního života. Pracuje většinou bez nástrojů a pouze s materiálem nalezeným na místě – tzv. site specific. Navazuje tak na odkaz prehistorického umění prvních lidí, kteří si stejně jako on vyráběli nástroje a barvy z přírodních materiálů. 

Je také spoluautorem tzv. Stone Balance Pointu. Tedy prvního relaxačního hřiště na světě určeného výhradně pro vyvažování kamenů. Tento herní prostor společně s Rudou Waypou Novákem slavnostně otevřeli na podzim roku 2020 v Retroparku Sejfy u Trutnova a rád by ho představil i účastníkům tohoto projektu.

Více k jeho osobě a tvorbě zde.

Ukázky tvorby našich landartových umělců:

Malování světlem /Foto: Lenka Trčková/

Žebřík /Foto: Jan Macek/

Gate 3.3 /Foto: Jan Macek/

4. FÁZE:
3. ČESKO-NĚMECKÁ ONLINE KONFERENCE
Představení výsledků projektu

Termín: 19.10.2022 19:00

5. FÁZE:
REFLEXE A ZPĚTNÁ VAZBA
Vyhodnocení projektu

Termín: dle domluvy

Pošli nám vyplněný formulář a nezávazně se zaregistruj. Po uzavření přihlašování ti zašleme potvrzení o tvém přihlášení do projektu.

Projekt
OnlineChallenge 2022 - LandArt
byl vytvořen ve spolupráci s projektovým partnerem
Landesfilmdienst Sachsen e.V.

Projekt
OnlineChallenge 2022 - LandArt
se koná s finanční podporou Česko-německého fondu
budoucnosti a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem.
Děkujeme!

Přesunout se na začátek