Náš tým

Martina Engelmaierová

Sociální pedagog, trenérka a conflictcoach

Realizaci a vedení vzdělávacích seminářů pro mládež a dospívající se jako pedagog v mimoškolním vzdělávání věnuji již mnoho let. Důležitou roli pro mě hraje osobní otevřený přístup a podpora mladých lidi v jejich zájmech a rozvoji. Ráda inspiruji ostatní svým nadšením pro různé kultury, jazyky a pohyb, což se odráží v mém osobním nasazení při projektech i běžném životě.

Stala jsem se spoluzakladatelkou spolku Prostoj pro rozvoj, protože je pro mě důležité podpořit mezinárodní výměnu a společenské porozumění, setkávání lidí z různého sociálního a kulturního zázemí, stejně jako práci na jejich osobních cílech.

Kristýna Šoukalová, M.A.

Projektová koordinátorka, jazyková animátorka a sportovní trenérka

Již několik let vědomě pozoruji tužby a přání dětí a mládeže, která tvoří naši budoucnost a přináším možnosti, aby si je samy dokázaly naplnit. Úzké souvislosti mezi mými zájmy pro jazyk, kulturu a pohyb, životním stylem a povoláním mi umožňují aktivně a s obrovskou otevřeností vyvíjet a realizovat mezinárodní projekty. 

Jako spoluzakladatelka spolku Prostor pro rozvoj stojím za podporou mezinárodní, především česko-německé výměny mladých lidí, jejich participace a rozmanitého přístupu k životu.

Jurij Ils

Dipl. Sociální pedagog a vedoucí sportovních aktivit

Jako aktivní tanečník stylu Break-Dance, kytarista a sanitář je mým velkým posláním probouzet v dětech a mládeži jejich sebevědomí, sílu a cíleně podporovat objevování vlastních talentů. To se mi daří s obrovskou radostí již 30 let díky založení a vedení spolku Jugendwerk. Od roku 1991 pracuji jako učitel a sociální pedagog v různých organizacích a zařízeních. 

Moje práce byla oceněna mimo jiné spolkovým prezidentem a.D. Joachimem Gauckem a prezidentem a.D. Barackem Obamou.

Jonas Richter, M.A.

ifa-Kulturní manažer (Institut für Auslandsbeziehungen)

Jako ifa-kulturní manažer spolku Shromáždění německých spolků v České republice obohacuji organizaci JUKON svou nápaditostí a pragmatismem. Mým úkolem je přispět k česko-německému porozumění a projekt jako Online Challenge je toho důkazem: umožňuje přeshraniční působení a navázání přátelství nezávisle na státních hranicích.

Právě „historické Česko“ je příkladem toho, jak rozmanitá mohla být společnost před vznikem nacionalistických snah v 19./20. století. Také Evropa podává návrh toho, jak by mohla být „Společnost“ v budoucnu nadnárodně organizovaná. Stručně a jasně „Rozmanitost namísto jednotvárnosti“ (heslo organizace JUKON) – Motto, které mě doprovází nejen při práci.


Přesunout se na začátek