O nás

Za myšlenkou projektu stojí spolky Prostor pro rozvoj a Jugendwerk a organizace JUKON, které navázaly česko-německou spolupráci za účelem rozvoje přeshraničního porozumění a podpory bilaterální spolupráce v oblasti vzdělávání. Na základě tohoto partnerství jsme odhodláni přátelsky a úzce spolupracovat a vést dialog společných zájmů a tím tak upevňovat oboustrannou důvěru a výměnu mezi oběma zeměmia

Prostor pro rozvoj, z.s. (Česká republika)

Vzdělávání dětí, mládeže a dospělých – kdy, když ne teď?

Našemu spolku dala život myšlenka vytvořit prostor pro rozvoj, ve kterém mají lidé příležitost poznat vlastní potenciály a talenty a zároveň se jim dostane podpory na nich pracovat. Naše poslání je postaveno na hodnotách seberealizace, pozitivního myšlení a otevřenosti.  

Prostřednictvím konceptů spolku se snažíme o to, aby vzdělávací aktivity byly přístupné všem zájemcům, a to bez ohledu na jejich sociální a kulturní zázemí. V rámci mimoškolního vzdělávání realizujeme mezinárodní setkání, semináře a webináře pro děti, mládež a dospělé, při kterých podporujeme výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci a porozumění, stejně jako učení se novým věcem a společenské odpovědnosti. Mezinárodním prostředím umožňujeme prohloubení pohledů do jiných kultur a za pomoci interkulturního vzdělávání je vedeme ke vzájemnému respektu a toleranci. Doprovodnými aktivitami spolku jsou pohybové tréninky, kooperativní simulační hry a projektová práce, výuka mediální gramotnosti a realizace jazykových animací.

Jugendwerk e.V. (Německo)

Rovnocenné příležitosti prostřednictvím společenství. 

Naším úkolem je zprostředkovat dětem a mladým lidem hodnoty nejen německé kultury a demokratického způsobu myšlení a to bez ohledu na jejich národnost a sociální původ. Podporujeme povědomí a schopnost stavět mosty, rozpoznávat příležitosti v rozmanitosti a používat je pro společné mírové soužití.  

Cílem projektové práce spolku Jugendwerk v severním Německu je dát dětem a mladým lidem ze sociálně znevýhodněných struktur (včetně těch se zdravotním postižením) příležitost objevit jejich vlastní nadání a schopnost je dále rozvíjet. Za tímto účelem nabízí Jugendwerk širokou škálu aktivit, do kterých se mohou účastníci zapojit. Na projektovém přístupu je výjimečný způsob propojení a přenechávání odpovědnosti. Mladí lidé, kteří často využívali nabídek, přebírají vedení a organizaci činností prostřednictvím mentoringu a nabídky dalšího vzdělávání za podpory vedení spolku. Tímto způsobem se mladí lidé stanou multiplikátory projektů a na oplátku mají příležitost objevit svůj talent v dovednostech jako jsou organizační schopnosti, vedení týmu a angažovanost.

JUKON (Česká republika)

Mládežnická a kulturní organizace německých menšin v Česku

Organizace JUKON je přidružena ke Shromáždění německých spolků v České republice, z.s. Již od roku 1999 podporuje řadou mládežnických a kulturních projektů mezikulturní dialog a přispívá tak k česko-německému porozumění a evropskému procesu sjednocování. S mottem „Rozmanitost namísto jednotvárnosti“ přispívá k překonávání nenávisti, rasismu, nacionalismu a diskriminaci a působí napříč menšinami. Vzpomíná na multikulturní dědictví Česka a vytváří atraktivní nabídku pro většinovou společnost

Přesunout se na začátek